Montaż zabezpieczenia przed wysunięciem (kradzieżą)

1. Masze zabezpieczenie przed wysunięciem jest dostosowane do wszystkich znajdujących się w handlu stóp betonowych lub surowców wtórnych. Wsunąć pałąk pod stopę do wysokości pręta ogrodzenia. Zabezpieczenie przed wysunięciem przymocować do ogrodzenia za pomocą obejmy (klamry).

Montaż płachty

1. W pierwszej kolejności zamocować słup podporowy jak opisano na stronie 4, uwzględniając przy tym maksymalne obciążenie wiatrem.

2. Rozłożyć płachtę i przymocować ją za pomocą opasek kablowych (wykonanych z PVC) na poziomych i pionowych prętach ogrodzenia przenośnego.

Montaż bariery odgradzającej typu C2

1. Ustalić kierunek montażu poprzez ustawienie pierwszego elementu C2 uchwytami w tym kierunku.

2. Ustawić drugi element C2 pod kątem 90 stopni w stosunku do pierwszego elementu i upewnić się, że hak drugiego elementu pasuje do uchwytu pierwszego.

3. Po prawidłowym osadzeniu haków w uchwytach tak przekręcić element, aby utworzył z poprzednim linię prostą. W takim położeniu element nie może już zostać podniesiony.