1. Masze zabezpieczenie przed wysunięciem jest dostosowane do wszystkich znajdujących się w handlu stóp betonowych lub surowców wtórnych. Wsunąć pałąk pod stopę do wysokości pręta ogrodzenia. Zabezpieczenie przed wysunięciem przymocować do ogrodzenia za pomocą obejmy (klamry).

1. Masze zabezpieczenie przed wysunięciem jest dostosowane do wszystkich znajdujących się w handlu stóp betonowych lub surowców wtórnych. Wsunąć pałąk pod stopę do wysokości pręta ogrodzenia. Zabezpieczenie przed wysunięciem przymocować do ogrodzenia za pomocą obejmy (klamry).

Montaż płachty

1. W pierwszej kolejności zamocować słup podporowy jak opisano na stronie 4, uwzględniając przy tym maksymalne obciążenie wiatrem.

2. Rozłożyć płachtę i przymocować ją za pomocą opasek kablowych (wykonanych z PVC) na poziomych i pionowych prętach ogrodzenia przenośnego.

Montaż płachty

1. W pierwszej kolejności zamocować słup podporowy jak opisano na stronie 4, uwzględniając przy tym maksymalne obciążenie wiatrem.

2. Rozłożyć płachtę i przymocować ją za pomocą opasek kablowych (wykonanych z PVC) na poziomych i pionowych prętach ogrodzenia przenośnego.

Montaż bariery odgradzającej typu C2

1. Ustalić kierunek montażu poprzez ustawienie pierwszego elementu C2 uchwytami w tym kierunku.

2. Ustawić drugi element C2 pod kątem 90 stopni w stosunku do pierwszego elementu i upewnić się, że hak drugiego elementu pasuje do uchwytu pierwszego.

3. Po prawidłowym osadzeniu haków w uchwytach tak przekręcić element, aby utworzył z poprzednim linię prostą. W takim położeniu element nie może już zostać podniesiony.

Montaż bariery odgradzającej typu C2

1. Ustalić kierunek montażu poprzez ustawienie pierwszego elementu C2 uchwytami w tym kierunku.

2. Ustawić drugi element C2 pod kątem 90 stopni w stosunku do pierwszego elementu i upewnić się, że hak drugiego elementu pasuje do uchwytu pierwszego.

3. Po prawidłowym osadzeniu haków w uchwytach tak przekręcić element, aby utworzył z poprzednim linię prostą. W takim położeniu element nie może już zostać podniesiony.