Montaż słupów podporowych

Istnieją cztery sposoby montażu tego elementu,

  • z podporą ukośną o specjalnej stateczności (dzięki dodatkowym blokom betonowym lub PCV),
  • ze standardową podporą ukośną; stateczność uzyskiwana dzięki blokom betonowym lub PCV,
  • ze standardową podporą ukośną, mocowaną w betonie przy pomocy śrub,
  • ze standardową podporą ukośną, mocowaną w betonie za pomocą tzw. dubla.

1. Połącz ruchome elementy ogrodzenia z zaciskiem i podporą ukośną.

2. Połóż na płycie przenośnej cztery bloki betonowe (tylko w przypadku podpór specjalnych do paneli Betascreen lub przenośnego ogrodzenia z płachtą).
W przypadku podpór standardowych do paneli typu Betascreen lub ogrodzenia przenośnego z płachtą ustaw na końcowej części na płyty przenośne trzy bloki betonowe lub PCV (jako przeciwwaga).

Alternatywnie:
Umocuj płytę przenośną w betonie – przy pomocy kołków rozporowych.

Alternatywnie:
Umocować płytę przenośną w podłożu – przy pomocy kotw (śledzi).