Montaż furtek

1. Ustaw stopy betonowe, PCV lub innego typu.
Prawidłowe odległości pomiędzy środkowymi otworami stopy wynoszą:

  • 1,2 metra (małe furtki)
  • 2,2 metra (średnie furtki)
  • 3,5 metra (duże furtki)

2. (opcjonalnie) Nasuń pierścień na dolną część słupka zawiasowego elementu furtki.

3. Włóż furtkę (lub ruchomy element ogrodzenia) w stopę i przymocuj pierścień za pomocą sworznia w taki sposób, aby było możliwe łatwe poruszanie furtką bez ocierania o podłoże.

4. Wsuń trzpienie zawiasu w słupek elementu ogrodzenia.

5. Zamocuj zawias przy pomocy śrub i nakrętki pod poziomą rurką elementu ogrodzenia.

6. W przypadku bram 2,2 lub 3,5 metra zamocuj rolkę za pomocą śruby i nakrętki.